Okanagan Open Trap Championship

August 25-27, 2023

TROPHY REPORT

Event 1 – Doubles – 14 entries

A class –     Lisa Salt          –     85 

B class –     Gord Fowler     –     86

C class –     John Scott       –     83

D class –     Fred Bihun       –     86

Event 6 – Singles –  16 entries

A class –     Kevin Hammel   –     99

B class –     Lisa Salt          –     98       

C class –     John Scott       –     96 

D class –     Mark Durant    –     93 

Event 7 – Handicap – 16 entries

Winner –    Mark Durant          –     89 

Event 8 – Singles – 17 entries

A class –     Kevin Hammel         –     97       

B class –     Ed Hardy               –     95  – winner ct

                  Bob Coleman           –     95

C class –     Mike Holman          –     97

D class –     Fred Bihun             –     95

Event 9 – Handicap – 17 entries

Winner –    Mark Durant          –     91  –  winner s/o

                  Pat Bare                 –     91        

                  Ed Hardy               –     91

HOA –

Winner –    Gord Fowler           –     446/500

HOA PINS –

HOA –        Gord Fowler           –     446/500

A class –     Kevin Hammel         –     438/500

B class –     Lisa Salt                –     444/500

C class –     John Scott             –     440/500

D class –     Mark Durant          –     445/500